ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 25 lutego 2021 r. o godz. 14:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2. Przyjęcie protokołu nr 19 z posiedzenia komisji w dniu 01.02.2021 r.
3. Petycja w sprawie masowych szczepień przeciw wirusowi SARS-COV-2.
4. Sprawy różne, wolne wnioski.
5. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Dominik Zawada