W sprawie:
określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Data uchwały:
2021-02-19

Numer uchwały:
LIII/361/21

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego