W sprawie:
zmiany uchwały Nr LXXVI/612/18 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie wprowadzenia i określenia stawek opłaty targowej

Data uchwały:
2021-02-19

Numer uchwały:
Radę Miejską w Bogatyni

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego