W sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogatynia na lata 2021-2031

Data uchwały:
2021-02-19

Numer uchwały:
LIII/364/21

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia