W sprawie:
zmian budżetu gminy na 2021 rok

Data uchwały:
2021-02-19

Numer uchwały:
LIII/365/21

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia