W sprawie:
zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej, Komisji doraźnej Rady Miejskiej w Bogatyni oraz planu pracy/kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 rok

Data uchwały:
2021-02-19

Numer uchwały:
LIII/366/21

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia