Niezbędny formularz:
Wniosek o objęcie Patronatem Honorowym Burmistrza Miasta i Gminy


Procedura załatwienia sprawy:

1.      Wnioskujący (główny organizator imprezy) składa wniosek o objęcie organizowanego wydarzenia Patronatem Honorowym Burmistrza Miasta i Gminy,

2.      Po wyrażeniu zgody przez Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia, z wnioskodawcą kontaktuje się telefonicznie bądź elektronicznie pracownik Wydziału Współpracy z Zagranicą i Promocji, ustalając szczegóły przebiegu wydarzenia oraz warunki wsparcia.


Wysokość opłaty:  brak

Termin załatwienia sprawy: do 30 dni od dnia złożenia wniosku

Forma załatwienia sprawy: pisemna

Miejsce złożenia wniosku: 
Kancelaria Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni
59-920 Bogatynia, ul. Daszyńskiego 1
parter, pok. nr 5
lub drogą elektroniczną na adres:
wspolpraca@bogatynia.pl, redakcja@bogatynia.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek  7:30 - 17:00
wtorek- czwartek 7:30 - 15:30
piątek 7:30 - 14:00

Wydział Współpracy z Zagranicą i Promocji
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni przy ul. Daszyńskiego 1 oraz przy ul. Żołnierzy II AWP 1  

Podstawa prawna:
Zarządzenie nr 2/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania Patronatu Honorowego Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia