W sprawie:
nieodpłatnego nabycia przez Gminę Bogatynia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa

Data uchwały:
2021-03-25

Numer uchwały:
LV/372/21

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia