W sprawie:
ustalenia Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Bogatyni im. Polskich Noblistów

Data uchwały:
2021-06-22

Numer uchwały:
LX/400/21

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego