W sprawie:
zmiany uchwały Nr I/6/18 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałej Komisji Rewizyjnej, zmienionej Uchwałą Nr XXXII/183/20 z dnia 20 stycznia 2020 r., zmienionej Uchwałą Nr XXXVII/214/20 z dnia 7 maja 2020 r...

Data uchwały:
2021-06-25

Numer uchwały:
LXI/404/21

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia