W sprawie:
zmiany uchwały nr LX/538/98 Rady Gminy i Miasta Bogatyni z dnia 15 kwietnia 1998 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych z gminnego zasobu nieruchomości dotychczasowym najemcom lub dzierżawcom.

Data uchwały:
2021-07-13

Numer uchwały:
LXIII/407/21

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego