W sprawie:
określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Bogatynia na rok szkolny 2021/2022

Data uchwały:
2021-09-02

Numer uchwały:
LXVII/426/21

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego