W sprawie:
wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia S.A. i objęcie nowej emisji akcji

Data uchwały:
2021-09-28

Numer uchwały:
LXIX/427/21

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia