W sprawie:
w sprawie "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bogatynia na lata 2021-2027"

Data uchwały:
2021-10-12

Numer uchwały:
LXX/432/21

Podjęta przez:
Radę Miejskąw Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego