W sprawie:
rozpatrzenia skargi na wysokość opłaty za miejsce pod grób murowany

Data uchwały:
2021-10-12

Numer uchwały:
LXX/437/21

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia