W sprawie:
przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Bogatynia i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu

Data uchwały:
2021-10-12

Numer uchwały:
LXX/438/21

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia