W sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogatynia

Data uchwały:
2021-10-21

Numer uchwały:
LXXI/443/21

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i stanowi integralną część Uchwały Nr LII/354/21 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 9 lutego 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogatynia