W sprawie:
w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn. "Koncepcja organizacji publicznego transportu drogowego na obszarze Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej"

Data uchwały:
2021-10-29

Numer uchwały:
LXXII/447/21

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia