W sprawie:
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

Data uchwały:
2021-11-30

Numer uchwały:
LXXIII/450/21

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia