W sprawie:
podziału środków z dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków z terenu Gminy Bogatynia

Data uchwały:
2021-11-30

Numer uchwały:
LXXIII/462/21

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia