ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 13 grudnia 2021 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Zdrowia z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 32 z 25 listopada 2021 roku z posiedzenia komisji.
3.Projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2022 rok /projekt nr.501.2021/
4.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bogatynia  /projekt nr.502.2021/
5.Podsumowanie pracy komisji w roku 2021
6.Propozycje do planu pracy komisji na 2022 rok
7.Sprawy różne, wolne wnioski.
8.Zamknięcie posiedzenia.

 


Przewodnicząca Komisji

Krystyna Dudziak-Piwowarska