W sprawie:
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok

Data uchwały:
2021-12-10

Numer uchwały:
LXXIV/467/21

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2022 r.