W sprawie:
przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Bogatynia

Data uchwały:
2021-12-20

Numer uchwały:
LXXV/477/21

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego