W sprawie:
zmian budżetu gminy na 2021 rok

Data uchwały:
2021-12-30

Numer uchwały:
LXXVI/480/21

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i stanowi integralną część Uchwały
Nr LII/355/21 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 9 lutego 2021 roku w sprawie budżetu Gminy
i Miasta Bogatynia na 2021 rok