W sprawie:
budżetu Gminy i Miasta Bogatynia

Data uchwały:
2022-01-19

Numer uchwały:
LXXVII/483/22

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.