ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 17 sierpnia 2022 roku o godz. 14:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji Statutowej z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2. Przyjęcie protokołu nr 13 z dnia 17 stycznia 2022 r.
3. Projekt Statutu Gminy Bogatynia.
4. Przedstawienie zmian do projektu statutu gminy przez Burmistrza.
5. Procedura heraldyczna – stan zaawansowania prac.
6. Statuty osiedli – propozycje zmian w zapisach.
7. Statuty sołectw – propozycje zmian w zapisach.
8. Sprawy różne, wolne wnioski.
9. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji
Dorota Bojakowska