W sprawie:
ustalenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Bogatynia w roku szkolnym 2022/2023

Data uchwały:
2022-08-10

Numer uchwały:
LXXXIX/553/22

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego