W sprawie:
ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie w żłobku

Data uchwały:
2022-08-10

Numer uchwały:
LXXXIX/556/22

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego