W sprawie:
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnych umów dzierżawy

Data uchwały:
2022-08-10

Numer uchwały:
LXXXIX/559/22

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia