W sprawie:
rozpatrzenia skargi na opieszałość, brak decyzji, brak odpowiedzi Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia

Data uchwały:
2022-08-10

Numer uchwały:
LXXXIX/560/22

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia