W sprawie:
podjęcia Strategii Rozwoju Gminy Bogatynia na lata 2021-2027

Data uchwały:
2022-10-28

Numer uchwały:
XCIV/588/22

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia