W sprawie:
zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Bogatyni na 2023 rok

Data uchwały:
2023-01-23

Numer uchwały:
CI/627/23

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia