W sprawie:
zwolnień od podatku od nieruchomości na rok 2023

Data uchwały:
2023-01-23

Numer uchwały:
CI/629/23

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 lutego 2023 r.