ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 22 marca 2023 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2. Przyjęcie protokołu nr 37 z posiedzenia komisji w dniu 16 marca 2023 roku.
3. Omówienie skargi na działalność Dyrektora MZGK w Bogatyni.
4. Omówienie petycji w sprawie utwardzenia nawierzchni przy garażach na ul. Zygmuntowskiej w Bogatyni.
5. Sprawy różne, wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Dominik Zawada