W sprawie:
zmiany uchwały Nr CIII/634/2023 z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych Gminy Bogatynia, prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

Data uchwały:
2023-03-22

Numer uchwały:
CIV/654/23

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 28 lutego 2023 roku.