W sprawie:
zmiany uchwały Nr LX/397/21 z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Bogatynia

Data uchwały:
2023-03-22

Numer uchwały:
CIV/655/23

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia