W sprawie:
szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie gminy Bogatynia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub os

Data uchwały:
2023-03-22

Numer uchwały:
CIV/656/23

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego