W sprawie:
zmian budżetu gminy na 2023 rok

Data uchwały:
2023-05-31

Numer uchwały:
CVII/683/23

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i stanowi integralną część Uchwały Nr XCVIII/615/22 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2023 r.