W sprawie:
wprowadzenia regulaminu określającego zasady korzystania z targowisk gminnych Miasta i Gminy Bogatynia

Data uchwały:
2023-09-22

Numer uchwały:
CXVI/736/23

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego