KOMUNIKAT
Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze z dnia 13 października 2010 r.


w sprawie podania do wiadomości publicznej składu Miejskiej Komisji Wyborczej w Bogatyni powołanej do przeprowadzenia wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego i wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.


Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 176 poz. 1190)

podaję do wiadomości publicznej skład

Miejskiej Komisji Wyborczej w Bogatyni


1.   Stanisława Nowosad - zam. Bogatynia
2.   Ryszard Chwałko - zam. Bogatynia
3.   Magdalena Alicja Ĺťądeł - zam. Porajów
4.   Bogumiła Łopuska-Zdonek - zam. Bogatynia
5.   Wiesław Michna - zam. Bogatynia
6.   Magdalena Barańska - zam. Bogatynia
7.   Jarosław Parkitny - zam. Bogatynia

Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej mieści się w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni, ul. Daszyńskiego 1.


Komisarz Wyborczy w Jeleniej Górze /-/ Ewa Szymańska-Habzda