Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Bogatynia

Kolorowy pasek

Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC

Opis procedury załatwienia sprawy :

  - zawarcie małżeństwa następuje w USC wybranym przez narzeczonych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       - wymagany wiek: - mężczyzna 18 lat, - kobieta 18 lat ( po ukończeniu 16 roku życia kobieta może uzyskać zgodę sądu opiekuńczego na zawarcie małżeństwa przed uzyskaniem pełnoletniości )

Wymagane dokumenty: 

Osoby zamierzające wstąpić w związek małżeński są obowiązane:

 1. przedstawić dokument stwierdzający tożsamość
 2. złożyć pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (druk dostępny na miejscu)
 3. obywatele polscy, którzy nie posiadają aktów stanu cywilnego sporządzonych na terenie RP – składają zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała uprzednio w związku małżeńskim – potwierdzający małżeństwo, wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa albo dokument potwierdzający stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.

Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo  w Polsce jest obowiązany:

 1. przedstawić dokument stwierdzający tożsamość
 2. złożyć odpis aktu urodzenia
 3. jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim – złożyć odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie, unieważnienie  albo dokumentem potwierdzającym nieistnienie małżeństwa, jeżeli na podstawie składanych dokumentów nie można ustalić danych  niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa
 4. złożyć dokument stwierdzający, że zgodnie z prawem ojczystym może zawrzeć małżeństwo; jeżeli otrzymanie dokumentu o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa napotyka na trudne do przezwyciężenie przeszkody, sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia dokumentu
 5. złożyć pisemne zapewnienie, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (druk dostępny na miejscu)

Jeżeli cudzoziemiec nie posługuje się językiem polskim oświadczenia składane w procedurze  związanej z zawarciem małżeństwa składa w obecności tłumacza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Wybór tłumacza oraz pokrycie kosztów jego wizyty w USC należą do nupturientów.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Obecność tłumacza podczas uroczystości zawarcia związku małżeńskiego jest wymagana także wtedy, świadkowie nie posługują się językiem polskim.

Dokumenty w języku obcym przedkłada się z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonywanym przez:

 1. tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości;
 2. tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG);
 3. konsula.

Za dokumenty przetłumaczone przez konsula uznaje się również:

 1. dokumenty w języku obcym przetłumaczone na język polski przez tłumacza w państwie przyjmującym i poświadczone przez konsula;
 2. dokumenty przetłumaczone z języka rzadko występującego na język znany konsulowi, a następnie przetłumaczone przez konsula na język polski.

W przypadku braku tłumacza przysięgłego języka obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokument zagraniczny potwierdzający stan cywilny w języku obcym może zostać przetłumaczony przez konsula lub uprawnionego pracownika przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Uwagi :
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  *  zagrożenie zdrowia lub życia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Kierownik USC przyjmuje na wniosek osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo, oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego w okręgu rejestracji stanu cywilnego, w którym jest on właściwy, jeżeli osoba ta jest w stanie zagrożenia życia lub zdrowia (co należy potwierdzić zaświadczeniem wystawionym przez lekarza) .     Wtym przypadku nie jest pobierana opłata dodatkowa za udzielenie ślubu poza lokalem usc.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      *  Ślub w plenerze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Na wniosek osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo Kierownik USC przyjmuje oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego w okręgu rejestracji stanu cywilnego,w którym jest on właściwy, jeżeli wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa zapewnia zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.  Za udzielenie ślubu poza lokalem usc pobierana jest opłata dodatkowa w wysokości 1000 zł.

Opłata skarbowa:

 - sporządzenie aktu małżeństwa : 84,00 zł, -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 za zezwolenie na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego - 39 zł.,

- za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem usc – 1000 zł .

Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej przedkłada się w chwili składania dokumentów niezbędnych do zawarcia związku małżeńskiego.

Wpłat można dokonywać:  kasa urzędu bądź na konto Urzędu MG Bogatynia ,ul. Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia: PKO BP Oddział Bogatynia 05 1020 2137 0000 9302 0118 1908.

Termin załatwienia sprawy
- ustawowy termin (miesięczny) wyczekiwania na zawarcie małżeństwa.

Forma załatwienia sprawy :  pisemnie

Miejsce złożenia i odbioru dokumentów:
Urząd Stanu Cywilnego, ul. Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia, parter, pokój nr 6

Tryb odwoławczy : nie przysługuje

Sprawę prowadzi / informacji udziela:
Joanna Wietrzykowska - Kierownik USC
Iwona Radziechowska  - Z-ca Kierownika USC
parter,  pokój nr 6,
tel. 075 77 25 250, 75 77 25 252
e-mail: usc@bogatynia.pl

Podstawa prawna:
Ustawy z dnia 25 lutego 1964 r.- Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity:  Dz. U z 2015, poz. 2082 ze zm.),
-  Ustawy z dnia 29 września 1986 r.-  Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity:  Dz. U. z 2014, poz.1741 ze zm.) 
 

Metadane

Źródło informacji:Iwona Radziechowska
Data utworzenia:2012-11-11 11:52:08
Wprowadził do systemu:Iwona Radziechowska
Data wprowadzenia:2012-11-28 10:21:43
Opublikował:Joanna Wietrzykowska
Data publikacji:2012-11-28 11:48:31
Ostatnia zmiana:2016-07-01 11:36:20
Ilość wyświetleń:1786

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij