OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni
z dnia  17 sierpnia  2011r.
o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach  obwodowych komisji wyborczych. Na podstawie art. 16 § 1 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy  ( Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz.777, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889) oraz z Uchwały Nr XLVI/340/2002  Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 20 czerwca 2002r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Bogatynia na stałe obwody głosowania oraz Uchwały Nr XXI/204/11 Rady Gminy i Miasta Bogatynia  z dnia 11.08.2011r. w sprawie utworzenia obwodów  głosowania w Wielospecjalistycznym Szpitalu – Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu, Zakładzie dla Psychicznie i Nerwowo Chorych w Sieniawce i w Szpitalu Gminnym Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r.Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia podaje do wiadomości publicznej informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz  siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach  do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011r.Numery i granice obwodów głosowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych zostały wyznaczone w sposób następujący: