w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej