Informuję, że dnia 21.09.2011r. o godz. 1430
w Bogatyńskim Ośrodku Kultury odbędzie się pierwsze spotkanie obwodowych komisji  wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011r.
Przewidywany porządek posiedzenia:
1.  Omówienie zadań i trybu pracy komisji, a także obowiązków i uprawnień osób wchodzących w jej skład.
2.  Powołanie przewodniczącego komisji.
3.  Powołanie zastępcy przewodniczącego komisji.