Burmistrz Miasta i Gminy w Bogatyni informuje, iż zgodnie z art. 100 § 7 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy „Plakaty i hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe ustawione w celu prowadzenia agitacji wyborczej pełnomocnicy wyborczy obowiązani są usunąć w terminie 30 dni po dniu wyborów.”