Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Bogatynia

Kolorowy pasek

Uzgadnianie dokumentacji projektowej przyłączy do sieci kanalizacji deszczowej

Niezbędny formularz, karta usług:
Wzór wniosku o uzgodnienie dokumentacji projektowej w zakresie odprowadzenia wód opadowych z terenu inwestycji - załącznik nr 2 


Krótki opis procedury załatwienia sprawy:
a) Inwestor winien uzgodnić projekt w zakresie odprowadzenia wód deszczowych zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi. 
b) Ważność uzgodnienia wygasa w terminie dwóch lat od daty ich wydania.
c) Rozpoczęcie robót może nastąpić po przyjęciu zgłoszenia dla robót nie wymagających pozwolenia na budowę  lub uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę  w Wydziale Budownictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu.   
 
Wymagane dokumenty:
Wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej w zakresie odprowadzenie wód opadowych  dostępny także w Biurze Obsługi Interesanta w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia.  
 
Wymagane załączniki do wniosku:
- kserokopia wydanych warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych z terenu inwestycji,
- dwa egzemplarze projektów technicznych odwodnienia wykonane zgodnie z wymaganiami wskazanymi w  ustawie Prawo Budowlane,
- wszystkie niezbędne uzgodnienia z zakresie ewentualnych kolizji z istniejącą infrastrukturą (w przypadku ich wystąpienia),
- zgoda na wejście w teren od właściciela/li gruntów, na którym istnieje konieczność wykonania robót związanych z odwodnieniem (w przypadku wystąpienia takiej konieczności),
- zgoda na wejście w teren od zarządcy drogi w przypadku włączenia do istniejącej kanalizacji deszczowej znajdującej się w pasie drogowym (w przypadku wystąpienia takiej konieczności),
- oświadczenie lub kopia dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania gruntem na cele budowlane.
- upoważnienie w przypadku załatwiania sprawy przez osobę upoważnioną.
 
Wysokość opłat, ze wskazaniem gdzie i na jakie konto należy dokonać wpłaty.
Nie podlega opłacie skarbowej.

Termin załatwienia sprawy
Sprawa zostanie załatwiona w terminie do 30 dni  a w sprawach skomplikowanych do 60 dni, zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

Forma załatwienia sprawy
Krok 1: Pobrać wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej w zakresie odprowadzenie wód opadowych dostępny także w Biurze Obsługi Interesanta w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia. 
Krok 2:  Załączyć załączniki:
a)dwa egzemplarze projektów technicznych odwodnienia wykonane zgodnie z wymaganiami wskazanymi w  ustawie Prawo Budowlane,
b) wszystkie niezbędne uzgodnienia z zakresie ewentualnych kolizji z istniejącą infrastrukturą /w przypadku ich wystąpienia/,
c)zgoda na wejście w teren od właściciela/li gruntów, na którym istnieje konieczność wykonania robót związanych z odwodnieniem /w przypadku wystąpienia takiej konieczności/,
d)zgoda na wejście w teren od  zarządcy drogi w przypadku włączenia do istniejącej kanalizacji deszczowej znajdującej się w pasie drogowym /w przypadku wystąpienia takiej konieczności/,
Inwestor musi posiadać prawo do dysponowania gruntem na cele budowlane.
Krok 3: Wypełniony wniosek wraz z załącznikami (oraz upoważnieniem w przypadku występowania osoby upoważnionej) należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów: 
a) przesłać pocztą lub kurierem (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym) na adres: Urząd Miasta i Gminy Bogatynia, ul. Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia
b) złożyć bezpośrednio w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni w godzinach jego pracy w Biurze Obsługi Interesanta na parterze budynku urzędu.
Krok 4: Przygotowane uzgodnienie wraz z jednym egzemplarzem zatwierdzonego projektu, Wnioskodawca odbiera osobiście okazując dowód osobisty lub inny dokument tożsamości bądź osoba upoważniona okazując dowód osobisty lub  inny dokument tożsamości w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ul. 1-go Maja 29, pok. 4 na I piętrze.
Krok 5: Przygotowane warunki zostają przesłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub Wnioskodawca odbiera osobiście, okazując dowód osobisty lub inny dokument tożsamości bądź osoba upoważniona okazując dowód osobisty lub inny dokument tożsamości w pokoju nr 4 (I piętro) budynku Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ul. 1-go Maja 29.

Miejsce złożenia dokumentów
Sprawę można załatwić osobiście poprzez złożenie kompletu dokumentów w Biurze Obsługi Interesanta w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia lub przesłanie dokumentów pocztą lub przez osobę  wymagane jest przedstawienie oryginału upoważnienia lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z  oryginałem.
 
Kto prowadzi sprawę i kto udziela informacji
Urząd Miasta i Gminy Bogatynia
Wydział Przygotowania Inwestycji
ul. 1-go Maja 29
I piętro, pokój nr 4
Telefon 75-77-25-363
przygotowanie@bogatynia.pl
 
Podstawa prawna
Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz.U. z 2018 r.  poz. 1202.
Ustawa Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2018 r. tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. Nr 2268.
Ustawa Kodeks Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. tekst jednolity Dz. U. 
z 2018 r. poz. 2096).
 
Skargi i wnioski
Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu. 
 
Tryb odwoławczy
Tryb odwoławczy nie występuje.
 
 

Załączniki

2 Wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej w zakresie odprowadzenia wód opadowych z terenu inewestycji (96.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Monika Żądeł
Data utworzenia:2012-12-18 13:44:26
Wprowadził do systemu:Monika Żądeł
Data wprowadzenia:2012-12-18 09:20:20
Opublikował:Janusz Michalski
Data publikacji:2012-12-18 10:29:18
Ostatnia zmiana:2019-09-19 12:30:31
Ilość wyświetleń:1844

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij