Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Bogatynia

Kolorowy pasek

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Tel: 75 77 25 380 (do 388)
e-mail:
ochrona.srodowiska@bogatynia.pl

Sposób załatwienia sprawy: Złożenie wniosku w Biurze Obsługi Interesanta lub przesłanie pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy, ul. Daszyńskiego 1 w Bogatyni.
Na wniosek inwestora lub pełnomocnika uzyskanie decyzji po wyrażeniu zgody przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Wymagane dokumenty:
1) W przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziałowywać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko jest obligatoryjne, do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy dołączyć raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych, sporządzony zgodnie z art. 66 cytowanej na wstępie ustawy - 3 egzemplarze.
2) W przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziałowywać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane, do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy dołączyć kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych - 3 egzemplarze.
3) Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej obszar, na który będzie oddziałowywać przedsięwzięcie - 3 egzemplarze.
4) Oryginał lub urzędowo bądź notarialnie potwierdzona kopia pełnomocnictwa w przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika (art. 33 § 1 i § 3 Kodeks postępowania administracyjnego).
5) Wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie - 3 egzemplarze.
6) Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony - w przypadku przedsięwzięć, dla których organem prowadzącym postępowanie jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska - 3 egzemplarze.


Opłaty i nr konta: Skarbowa - 205,00 zł; Pełnomocnictwo - 17,00 zł Opłatę należy uiścić w kasie UMiG lub na rachunek bankowy urzędu M i G Bogatynia, ul. Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia 05 1020 2137 0000 9302 0118 1908  Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział w Bogatyni

Termin załatwienia sprawy: Do dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, przy czym do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności (opinii, uzgodnień), okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Forma załatwienia sprawy: Wydanie decyzji administracyjnej.

Miejsce złożenia dokumentów: Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni Biuro Obsługi Interesanta (parter, pokój nr 5.) ul. Daszyńskiego 1, 59 - 920 Bogatynia

Miejsce odbioru dokumentów: Osobiście w Wydziale Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego przy ul. 1 - go Maja 29 (I piętro, pokój nr 8.) lub za pośrednictwem poczty.

Osoba odpowiedzialna za udzielenie informacji: 

1) Jolanta Nietrzeba-Marcinonis - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego,
tel. 75 77 25 380,
e-mail:
ochrona.srodowiska@bogatynia.pl

2) Radosław Piwowarski - Referent ds. Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego,
tel. 75 77 25 384,
e-mail:
ochrona.srodowiska@bogatynia.pl

3) Katarzyna Guźniczak - Inspektor ds. Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego,  
tel. 75 77 25 382,
e-mail:
ochrona.srodowiska@bogatynia.pl

Podstawa prawna: 

1) Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.).
2) Ustawa o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.)
3) Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267)

Tryb odwoławczy: Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Załączniki

2 Wniosek środowiskowe uwarunkowania — kopia (127.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Monika Nawrot
Data utworzenia:2013-02-05 13:41:06
Wprowadził do systemu:Monika Nawrot
Data wprowadzenia:2013-02-05 13:41:26
Opublikował:Jolanta Nietrzeba-Marcinonis
Data publikacji:2013-02-05 13:55:07
Ostatnia zmiana:2019-09-19 11:54:19
Ilość wyświetleń:2419

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij