Niezbędny formularz, karta usług:

FORMULARZ

 

Krótki opis procedury załatwienia sprawy:

Osobom niepełnosprawnym, doświadczonym trwale lub okresowo

trudnościami w komunikowaniu się, przy załatwianiu spraw urzędowych

przysługuje bezpłatna usługa tłumaczenia migowego w:

- Polskim Języku Migowym (PJM)

- Systemie Językowo – Migowym (SJM)

- Systemie Komunikacji Osób Głuchoniemych (SKOGN)

Osoby uprawnione, powinny zgłosić chęci skorzystania z pomocy tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed zdarzeniem z wyłączeniem sytuacji nagłych. Formularz zgłoszenia należy złożyć w Kancelarii Urzędu, ul. Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia, pokój nr 5, parter 
lub przesłać na adres e-mail: umig@bogatynia.pl

Po otrzymaniu zgłoszenia pracownik urzędu kontaktuje się z wnioskodawcą

w celu ustalenia terminu realizacji usługi z udziałem tłumacza. 

Wymagane dokumenty:
Orzeczenie o niepełnosprawności zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Wysokość opłat: bez opłat

 

Termin załatwienia sprawy:

Termin wskazany w formularzu.

 

Forma załatwienia sprawy: ustnie

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni, ul. Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia, Kancelaria Urzędu

Kto prowadzi sprawę i kto udziela informacji:
Wydział Administracyjny

Magdalena Kutz

tel.: 75 77 25 170

e-mail: magda.kutz@bogatynia.pl

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych