Nazwa sprawy:
Licencja - wygaśnięcie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

Wykaz wymaganych dokumentów lub ich kopii niezbędnych do wykonywania usługi:
1. Oświadczenie o zaprzestaniu wykonywania działalności przewozu osób taksówką.
2. Oryginał licencji i wypisu (jeśli był wydany) na wykonywanie transportu drogowego taksówką.
3. Dowód uiszczenia opłaty.
4. Dowód tożsamości.

Uwagi:
Przedsiębiorca nie może zrzec się licencji w przypadku wszczęcia postępowania o cofnięcie licencji. 

Rodzaj i wysokość opłat związanych z wykonywaniem usługi:
Opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej.
Dodatkowa opłata w przypadku działania przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną - 17,00 zł.

Dowód wpłaty, dokonanej w kasie urzędu lub dokument potwierdzający dokonanie przelewu/wpłaty na konto bankowe - PKO Bank Polski nr 05 1020 2137 0000 9302 0118 19008.
 
Termin załatwienia sprawy:
Wygaśnięcie licencji następuje z mocy prawa (art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym - t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 ze zm.), z chwilą zrzeczenia się licencji.
Odbiór decyzji potwierdzającej wygaśnięcie następuje w terminie do 30 dni.

Forma załatwienia sprawy:
Odbiór osobisty lub drogą pocztową.  

Opis trybu odwoławczego:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i gminy Bogatynia.

Miejsce złożenia dokumentów:
Biuro Obsługi Interesanta,
ul. Daszyńskiego 1
parter, pokój nr 5

Miejsce odbioru dokumentów:
Wydział Infrastruktury Społecznej i Działalności Gospodarczej,
ul. Daszyńskiego 13
I piętro, pokój nr 8

  Sprawę prowadzi:
Anna Tomaszkiewicz
tel.: 75 77 25 212    
e-mail: anna.
tomaszkiewicz@bogatynia.pl 

Podstawa prawna:
- art. 16  ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 7.30 - 17.00
wtorek - czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00