Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Bogatynia

Kolorowy pasek

Udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Tel.: 75 77 25 380 (do 388)
e-mail:
geodeta@bogatynia.pl
ochrona.srodowiska@bogatynia.pl

Niezbędny formularz:  

1) Wniosek o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiornikóew bezodpływowych i transportu nieczystości cieklych.

Opis procedury:  kompletny wniosek należy złożyć w siedzibie urzędu przy ulicy Daszyńskiego 1 w Bogatyni, w Biurze Obsługi Interesanta lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni ul. Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia.

Wymagane dokumenty: 
1) Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych.   
2) 
Zaświadczenie albo oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.
   
3)
Dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną (umowa).
                        
4)
Kserokopie dowodów rejestracyjnych pojazdów z potwierdzeniem przeprowadzanych aktualnych badań technicznych.
                         
5)
Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.

 

Opłata skarbowa: 107,00 zł. Opłatę należy uiścić w kasie Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia lub na rachunek bankowy 05 1020 2137 0000 9302 0118 1908.

 
Termin załatwienia sprawy: Bez zbędnej zwłoki, w przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania; nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Forma załatwienia sprawy: pisemna

Miejsce złożenia dokumentów: Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni Biuro Obsługi Interesanta (parter, pokój nr 5.) ul. Daszyńskiego 1, 59 - 920 Bogatynia

Miejsce odbioru dokumentów: Osobiście w Wydziale Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego przy ul. 1 - go Maja 29 (I piętro, pokój nr 7.) lub za pośrednictwem poczty.

Osoby odpowiedzialne za udzielenie informacji: 

1) Halina Lisowska - Inspektor ds. Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego 

  tel.: 75 77 25 381, 
  e-mail: och
rona.srodowiska@bogatynia.pl

2) Katarzyna Guźniczak -  Inspektor ds. Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego 
  tel.: 75 77 25 382, 
  e-mail:
ochrona.srodowiska@bogatynia.pl

Podstawa prawna: 

1) Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2013, poz. 1399 ze zm.);

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193 poz. 1617),

3) Ustawa o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy:  W przypadku niezadowolenia z wydanej decyzji, wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia. Odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia pok. nr 5, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji wnioskodawcy.

 

 

 

 

Załączniki

9. Wniosek na opróznianie zbiorników bezodpływowych (131kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Katarzyna Guźniczak
Data utworzenia:2013-07-23 12:58:44
Wprowadził do systemu:Grażyna Staliś
Data wprowadzenia:2013-07-23 12:58:48
Opublikował:Jolanta Nietrzeba-Marcinonis
Data publikacji:2013-07-23 14:07:38
Ostatnia zmiana:2019-09-19 11:55:04
Ilość wyświetleń:939

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij